O nás

Saleziánska komunita pôsobí v Bardejove od roku 1987. V roku 1990 sa aktívne zapojila do práce s rómskou mládežou na pozvanie sestry Atanázie (Rád sv. Bazila Veľkého). Počas prvých troch rokov sme svoje aktivity robili na voľnom priestranstve a neskôr v prenajatých priestoroch kultúrneho strediska. V roku 1995 sme kúpili zdevastovanú budovu, ktorú sme postupne zrekonštruovali za pomoci miestnych Rómov a sponzorov. Zrekonštruovaná budova slúži ako denné oratórium (typicky saleziánska štruktúra na využívanie voľného času a formáciu mladého človeka) s kostolíkom. V oratóriu sa nachádzajú klubovne, herňa, spoločenská miestnosť, posilovňa, biliard a dielňa. Pri budove oratória sme s pomocou mesta vybudovali ihrisko.

V dopoludňajších hodinách sa priestory oratória využívajú na vyučovanie detí z prvého stupňa základnej školy, popoludní sú otvorené pre deti a mladých z osady.

V záujme rozšírenia a skvalitnenia tejto práce sme v roku 2000 začali snívať a následne aj budovať ďalší objekt, ktorý pozostáva z troch tried, dielne, telocvične s príslušenstvom a viacúčelovej spoločenskej miestnosti.

Realizáciou nášho projektu chceme zabezpečiť kontinuitu vzdelávania, voľno časových aktivít a vytvoriť niekoľko pracovných miest. Nejde o experimentovanie, ale o rozšírenie existujúceho diela, ktorého činnosť realizuje saleziánska komunita so svojimi spolupracovníkmi už pätnásť rokov.

Zmyslom činnosti je postupné prebúdzanie detí, mladých ale aj dospelých smerom k hodnotám ako vzdelanie, rešpektovanie a ochrana majetku, spoluzodpovednosť, služba druhým a nepochybne aj viera.

S remeslami zámočníctvo a stolárstvo už máme niekoľkoročnú dobrú skúsenosť. Doteraz sme zámočníctvo prevádzkovali v garáži a stolárstvo v malej dielničke nášho Pastoračné centra. V terajších “dielňach” pracujú 2-3 pracovníci. Táto skupina poskytuje služby celej osade (zasklievanie okien, rámovanie obrazov, oprava nábytku, zváračské práce). Zväčšením priestorových kapacít bude moľné zvýšiť počet pracovníkov a rozsah poskytovaných služieb.

V závere roku 2006 je budova dokončená a odovzdaná k užívaniu.V súčasnosti funguje Materská škôlka, Základná škola, ktorú navštevuje 159 detí a oratórium sv. Dominika Sávia.

Milníky …

1990 -prvý kontakt s Rómami priamo v osade

1991 -posvätenie kríža v osade
stretnutia v provizórnych priestoroch, príprava na sviatosti po domoch,
-získavanie kontaktov a dôvery, aktivity pre deti, mladých, púte, výlety
získavanie skúseností, hľadanie fungujúcich modelov doma i v zahraničí,
-výmena skúseností s ľuďmi “z brandže”
postupné prenajímanie si mietsneho kultúrneho strediska

1995 -kúpa kultúrneho strediska a postupné svojpomocné prerábanie

1997 -aktívna účasť na blahorečení Zefirína vo Vatikáne

1998 -posviacka kostola bl. Zefirína

2001 -otvorenie materskej škôlky pod hlavičkou Saleziánov v prenajatých priestoroch

2002 -začiatok stavby novej budovy Výchovno – vzdelávacieho centra

2002 -elokované triedy I. ZŠ priamo v priestoroch Pastoračného centra

2003 -púť Turín Lurdy

2003 -otec Peter Bešenyei odchádza do Michaloviec

2005 -Saleziáni sa stávajú zriaďovateľmi Základnej školy sv. Dominika Sávia

2006 -spojenie Základnej školy s materskou školou bl. Zefirína

2006 -dokončenie Výchovno – vzdelávacieho centra “DON BOSCO”

2007 -púť rómov do Barbastra za bl. Zefirínom

2008 -konferencia o rómskej pastorácií v Košiciach

Share on Google+0Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0Email this to someonePrint this page