Category Archives: 2018

Výlet Košice – dievčatá

Naše stretko niekoľko mesiacov súťažilo o výlet do Košíc. Dievčatá mali
stanovené pravidlá a iba tie najvytrvalejšie mohli vyhrať. Určite to nebolo ľahké,
ale námaha sa vyplatila a v sobotu 9. júna 2018 prišla sľúbená odmena. Navštívili
sme Lunik IX., …

Posted in 2018 | Komentáre sú deaktivované

Projekt opravy domu bl. Zefyrína v Lenártove

Je október a aj čas znova vás drahí priatelia a dobrodinci informovať o pokračovaní prác na oprave domu bl. Zefyrína v Lenártove. Cez leto sa nám podarilo vďaka dobrovoľníckej práce zrealizovať vybudovanie žumpy a odpadu, tiež prekládku elektriny. Spolu s …

Posted in 2018 | Komentáre sú deaktivované