Category Archives: Správy

Tábor pre deti z doučovania

Neboli by to prázdniny, kebyDSC02449 (Small) sa počas nich nekonali tábory. Aj pre deti z Poštárky, ktoré chodia do miestneho oratka na doučovanie bol tento rok za finančnej podpory spoločnosti SOFTIP a.s., ktorá pôsobí na slovenskom IT trhu, zorganizovaný trojdňový tábor …

Posted in 2015 | Komentáre sú deaktivované

Dom bl Zefyrína – projekt s PSK

6.10. 2021, sa nám podarilo dokončiť výstavbu a opravu oplotenia z východnej strDSC02412 (Small)any pozemku okolo Domu bl. Zefyrína v Lenártove. Oprava sa robila po etapách za pomoci dobrovoľníkov. S chlapcami sme vykopali jamy, do ktorých už chlapi zo stretka …

Posted in 2015 | Komentáre sú deaktivované

Prímestský tábor 2021

Počas posledného týždňa príprav na prímestský (denný) tábor sa každý deň pri mne zastavil Kamil, žiak špeciálnej školy a vždy mi na prstoch ukázal a odpočítaval koľko ešte dní do začiatku tábora. A nielen on sa naň veľmi tešil, keďže …

Posted in 2015 | Komentáre sú deaktivované

Materské centrum na Poštárke

S príchodom nových pastoračných asistentov na Poštárku, prichádza aj realizácia nových projektov. Jedným z nich je vznik materského centra. Vedením centra bola poverená pastoračná asistentka Martina Jurčišinová. Jeho vzniku predchádzala príprava. Štúdium literatúry k danej problematike, komunikácia s učiteľkami v …

Posted in 2015 | Komentáre sú deaktivované

Detské sv. omše

Kto spieva dvakrát sa modlí. Preto pre oživenie stredajších detských sv. omší na Poštárke, vznikol spevácky zbor. Šéfuje mu pani Tina. Poštárske dievčatá v ňom spievajú a chlapci ich doprevádzajú na hudobných nástrojoch. Do spevu sa samozrejme zapájajú aj ostatné …

Posted in 2015 | Komentáre sú deaktivované

„VIVA CRISTO REY!…“

Nech žije Kristus Kráľ!“ ..takto zneli posledné slová blahoslaveného Zefyrína pred smrťou, ale aj heslo prímestského tábora na Poštárke. Tento rok 13.-17. júla sa nás stretlo až cez 50 animátorov a asi 180 detí. Celý týždeň sme si približovali

Posted in 2015 | Komentáre sú deaktivované

Bodk za Prázdninami Levoča

Už 34 rokov patrí záver prázdnin v Levoči Bodke za prázdninami. Minulý rok sme vyhrali putovný pohár GRAMMY BODKÁR za najlepšiu scénku, preto sme tam nechceli chýbať. Cestovali sme autobusom s chlapcami z Vinbargu. Témou tohtoročnej Bodky bola myšlienka „Pán …

Posted in 2015 | Komentáre sú deaktivované

Tábor Jasenovce

Počas školského roka niektoré deti chodievajú na doučovanie. Pre nich bol určený výlet od 20. do 22. 8. 2019. Našim cieľom bola saleziánska chata v Jasenovciach. Prvú zastávku sme mali v Čičave, kde sme navštívili Gréckokatolícke centrum pre Rómov. Ďalší …

Posted in 2015 | Komentáre sú deaktivované

Rómska púť Gaboltov

27. ročník Rómskej púte v Gaboltove sa niesol v znamení 400. výročia mučeníckej smrti sv. Košických mučeníkov. Púť sa uskutočnila v nedeľu 4. augusta 2019. Z Poštárky sme tam prišli na autobuse a spoločne sme sa pomodlili v kostole sv. …

Posted in 2015 | Komentáre sú deaktivované

Duchovné cvičenia

V piatok 19. 7.2019 sme s chlapmi zo stretka nastúpili do áut a vyrazili sme na víkendové duchovné cvičenia. Skôr ako sme posilnili ducha, nasýtili sme najprv naše telá. Prvou zastávkou bol totiž spoločný obed „jedz koľko vládzeš“. Po zvládnutí …

Posted in 2015 | Komentáre sú deaktivované