Detský zbor na Poštárke

detský zborPo prázdninovej prestávke kedy si aj hlasivky našich detí potrebovali oddýchnuť, sa znova pustili do svojej spevavej práce a začali skrášľovať stredajšie detské sväté omše v kostole na Poštárke. Detský zbor, ktorý sa pod vedením pastoračnej pracovníčky Martiny Jurčišinovej rozbehol minulý rok sa pravidelne stretáva v stredu popoludní na skúške, aby deti mohli skrášľovať liturgiu a spievať Bohu na slávu a aj ľuďom na radosť. Rozšíril sa o nových členov – deti štvrtého ročníka, ktoré sa pripravujú na prvé sväté prijímanie. Hudobne ich doprevádza gitarista pán Peter Šinaľ. Do svojej dobrovoľníckej činnosti sa zapojil aj so svojom manželkou Silviou, ktorá asistuje vedúcej zboru. Aj spomedzi
samotných rómskych detí sú na Poštárke nielen spevácke ale aj hudobné talenty. Práve tie sa popri pánovi Šinaľovi zdokonaľujú vo svojom nadaní a doprevádzajú svojich kamarátov spevákov na gitare, husliach alebo kachone. Je veľkou radosťou, že aj po prázdninách mali deti chuť prísť a zapojiť sa do spievania a veríme, že táto ich služba pri slávení liturgie bude pre ne nielen zábavou, ale aj veľkým požehnaním.

Marián Harčar.

Share on Google+0Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0Email this to someonePrint this page
This entry was posted in 2015. Bookmark the permalink.