Rómska púť Gaboltov

27. ročník Rómskej púte v Gaboltove sa niesol v znamení 400. výročia mučeníckej smrti sv. Košických mučeníkov. Púť sa uskutočnila v nedeľu 4. augusta 2019. Z Poštárky sme tam prišli na autobuse a spoločne sme sa pomodlili v kostole sv. Vojtecha. Potom sme sa zúčastnili na pripravenom programe. Aktívne sme sa zapojili modlitbou ruženca a usporiadateľskou službou. Viacerí pútnici využili príležitosť vyspovedať sa. Záver púte patril slávnostnej svätej omši, ktorú celebroval otec arcibiskup Bernard Bober. Kazateľom bol rómsky kňaz Viktor Tomčányi. Sv. omšu v priamom prenose vysielala TV LUX. Na konci omše prišiel silný dážď. Domov sme ale odchádzali už za slnka a povzbudení duchovnými zážitkami z púte.

Share on Google+0Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0Email this to someonePrint this page
This entry was posted in 2015. Bookmark the permalink.