Na stiahnutie


SALEZIÁNSKE LETO 2019

prihláška na prímestské tábory

Ako darovať 2 percentá:

ROČNÉ ZÚČTOVANIE DANE: Ak do 15.2.2019 požiadate zamestnávateľa o vykonanie Ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti, v Žiadosti zaškrtnite:

VII. ŽIADOSŤ O VYSTAVENIE POTVRDENIA o zaplatení dane na účely § 50 zákona

Priložené Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmovej FO vyplníte na základe údajov od zamestnávateľa. Od neho dostanete aj Potvrdenie o zaplatení dane. Oba dokumenty je potrebné doručiť buď na Daňový úrad (do 30.4.2019) alebo na adresu: DOMKA – združenie saleziánskej mládeže Bardejov, Nám. Sv. Rodiny 1, Bardejov 08501 (do 29.4.2019) a my to odnesieme za Vás.

V prípade, že chcete darovať 3%, doložíte tiež doklad Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti z organizácie, kde ste hodiny odpracovali.

DAŇOVÉ PRIZNANIE: Daňové priznanie za fyzickú osobu/právnickú osobu:

Ak podávate daňové priznanie, uveďte údaje z priloženého dokumentu Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmovej FO v tlačive v časti:

VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa §50 zákona/ právnickej osoby

 V prípade, že chcete darovať 3%, doložíte tiež doklad Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti z organizácie, kde ste hodiny odpracovali.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na: letnetaborysdbbj@gmail.com domkabardejov@gmail.com

plagat

Share on Google+0Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter0Email this to someonePrint this page