OZNAM PRE BIRMOVANCOV

Pripomíname všetkým birmovancom z našej farnosti, že sa už rozbehli skupinové stretká s animátormi a katechétmi, a že prvé spoločné stretnutie všetkých birmovancov sa uskutoční 6.10.2018 tu vo farskom kostole. Začneme svätou omšou a po nej bude nasledovať spoločné stretnutie. Vaša účasť je viac než vítaná!

Share on Google+0Share on Facebook0Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter0Email this to someonePrint this page
This entry was posted in Nezaradené. Bookmark the permalink.