Sviatosť birmovania

1. spoločné stretnutie birmovancov sa uskutoční

7. októbra v sobotu o 18:25 v kostole na Vinbargu

Share on Google+0Share on Facebook0Email this to someoneShare on LinkedIn0Tweet about this on Twitter0Print this page
This entry was posted in Sviatosti. Bookmark the permalink.