Saleziáni

Image3_nm

Saleziáni

My – Saleziáni dona Bosca – sme spoločenstvo ľudí/rehoľníkov, ktorí ako kresťania katolíci zasvätili svoj život Bohu a výchove mladých. Uskutočňujeme poslanie, ktoré sa zameriava na celistvú výchovu mladého človeka.

Naše spoločenstvo založil taliansky kňaz Ján Bosco a cirkev nás definitívne potvrdila ako rehoľnú spoločnosť v roku 1874, keď bol schválený prvý štatút – Stanovy. Svoje zasvätenie prežívame v dvoch navzájom dopĺňajúcich sa formách: salezián kňaz a salezián koadjútor – laik.

Tak ako don Bosco dávame prednosť chudobnej, opustenej a ohrozenej mládeži, ktorá potrebuje byť viac milovaná a evanjelizovaná. Snažíme sa prilákať mladých, cez hru a šport, nenápadne byť ich vychovávateľmi a ukazovať im pravé kresťanské hodnoty.

Aktuálne má naša Spoločnosť 16 000 členov v 96 provinciách na všetkých kontinentoch. Na Slovensku pôsobíme od roku 1924.

V Bardejove Saleziáni pôsobia od roku 1987. Do pádu komunizmu pôsobili v tajnosti a stretávali sa s mladými na bytoch u rôznych dobrodincov. V roku 1990 dostali do správy kostol Sv. Anny a kúpili budovu škôlky na Kelerovej 7, kde bol saleziánsky dom a oratórium. V tom istom čase Saleziáni pracovali aj v rómskej osade na Poštárke, kde v priebehu rokov rozbehli škôlku, základnú školu a postavili kaplnku sv. Zefirína. V roku 2005 im bola zverená správa farnosti sv. Rodiny na Vinbargu.

V súčasnosti Saleziáni v Bardejove pôsobia medzi rómami na Poštárke, spravujú kostol sv. Anny a Farnosť sv. Rodiny na Vinbargu, kde sa nachádza aj saleziánske oratórium.